Czy wymagacie dodatkowych zabezpieczeń?

Nie wymagamy żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Kierując się zasadami transparentności umów zapewniamy, że nie pojawią się żadne dodatkowe koszty. Oczywiście pod warunkiem, że regulujesz swoje zobowiązania w terminie.