RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która dostarcza klientowi informacje o całkowitym koszcie pożyczki. Dzięki temu otrzymujemy jedną wartość procentową. RRSO pozwala na sprawne porównywanie ofert pożyczek, ponieważ zawiera w sobie wszystkie koszty, takie jak prowizje lub odsetki. RRSO jest liczony w stosunku rocznym. Istnieje prosta zależność, która wskazuje, że im niższa jest RRSO, tym niższy jest koszt kredytu.
Sposób wyliczenia RRSO dokładnie określa załącznik nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.)